Mikro Muhasebe Programı Hakkında Pratik Bilgiler

Mikro Programlarında Firma Açılışı

Mikro programlarında Firma açılışları Mikrokur (Ekonomik seride Mikkur) programından yapılmaktadır. Mikrokur programı çalıştırıldığında karşımıza gelen menüdeki bilgiler girildiğinde eğer yeni bir firma kodu girildiyse>>>>> “Devam”, “Yeni Dosyaları Oluştur” ,”Çıkış” seçeneklerinden “Yeni Dosyaları Oluştur” seçeneği seçilmelidir. Daha sonra yeni bir pencere ekrana gelecektir. Burada da Firma ile ilgili bilgilerin girişi yapılmalıdır. (Özellikle Açılış Tarihi, Kuruluş Tarihi ve Defter Tipi kısımları doldurulurken dikkat edilmelidir. Açılış ve kuruluş tarihleri o yılın ilk tarihleri olan 01.01.2005 olarak doldurulabilir. Eğer ileri bir tarih verilirse kayıt işlerken burada yazılan tarihlerden öncesine veri kabul edilmeyecektir., Defter tipi kısmına ise kayıtları tutulacak olan firmanın 1.Sınıf “Muhasebe” yada 2.Sınıf “İşletme” olduğu belirtilmelidir.) Gerekli kayıtlar girildikten sonra Alt+S tuşları ile bilgiler Saklanmalıdır. Gerekli dosyaların oluşturulması için kısa bir süre beklendikten sonra Mikrokur programı otomatik olarak açılacaktır. Bu işlem ile firma kuruluşu tamamlanmış olacaktır. Mikrokur’ dan çıkılarak ilgili programa girilerek çalışılabilir.

Mikro Muhasebe Modülünde Yevmiye Maddesi Numaralama

Mikro programlarında Yevmiye Fişleri karışık olarak girilebilir. Ama istenilen zamanlarda yada Yevmiye Defteri dökümlerinden önce bu yevmiye maddelerini Tarihe göre sıralamak mümkündür. Bunun için “Mikrokur – Dönemsel İşlemler – Yevmiye maddeleri Yeniden Numaralama” programı çalıştırılmalıdır.

Personel Modülü

Personel modülünün kullanılmasında aşağıdaki sıralama kullanılabilir.

1- Şirket Parametreleri tanımlanır. (SSK tanımlamaları alanında birden fazla SSK Şubesi tanımlanabilir). 2- Yasal Parametreler tanımlanır. (Gelir Vergisi Dilimleri, SSK Matrah ve oranları, Asgari Ücret tutarları v.s.) 3- Personel Sicil Kartı kullanarak Personeller tanımlanır. (Birden fazla SSK şubesi olan firmalarda ilgili SSK şubesinin seçilmesine dikkat edilmelidir. 4- Bu tanımlamalardan sonra puantajlar girilir. 5- Daha sonra Puantaj kesinleştirme işlemi yapılır. 6- Gerekli rapor ve bildirgeler alınır. (Bordro, SSK Bildirgeleri v.s.)

Invalid Floating Point Hatası

Bu hataya genellikle Laser Yazıcı kullanılan bilgisayarlarda karşılaşılır. Soruna Laser yazıcının Varsayılan Yazıcı olarak tanımlanması neden olmaktadır. Bilgisayarımızda kullanılmasa da nokta vuruşlu(dot matrix) bir yazıcı tanıtır ve bunu Varsayılan Yazıcı olarak belirlenir. Bu işlemden sonra bu hata mesajı gelmeyecektir.

Oku & Yaz Seçeneklerinin Kullanımı

Mikro programlarında bir çok giriş ekranında (Fatura, Muhasebe Fişi v.s.) programın alt kısmında Yaz ve Oku butonları bulunmaktadır. BU butonlar bir nevi kopyalama işlemi yapmak için kopyalanır. Uzun veya rutin olarak kullandığınız evrakları “Yaz” butonunu kullanarak bu bilgileri hafızaya alabilir ve kullanmak istediğiniz diğer evraklarda “Oku” butonu ile çağırarak pratik bir şekilde kullanabilirsiniz

  1. Sınıf Şirket Kuruluşlarında Tavsiye Edilen Sıralama ve Yapılması Gereken İşlemler

Muhasebe ( 1. Sınıf ) Şirketlerde belli bir hesap planı kullanıyorsanız size tavsiye edebileceğimiz kuruluş sıralaması şu şekildedir.

  1. Mikrokur’ dan Firma kuruluşu yapılmalıdır.
  2. MikBüro’ dan Muhasebe – Hesap Planı ve Kartları – Standart Hesap Planı programı çalıştırılmalı ve buradan da “Sadece Ana Hesapları Yükle” seçeneği seçilmelidir.
  3. Mikrokur’ dan Sistem – Muhasebe Parametreleri – Genel Program Parametreleri düzenlenmelidir.

Hesap Kod Yapısı Zorunlu mu ? – Evet

Hesap Kod Yapısı ? – 000.00.000

Mahsupta Kasa Kullanımı ? – Evet

Kasa Fişi Kullanımı ? – Evet

KDV Ayrılmasında KDV Farklı ise Uyar ? – Hayır

Muhasebe Fişi F10 da Açıklama göster. ? – Evet

;ATİK Azalan Bakiyeler ? – Son Yıl Son Dönem

Kasa Alacak Bakiye Verdiğinde ? – Uyar

Muh. Fişinde Shift+F1-F2 otomatik bul ? – Hayır

İşletmede Hesap Kod Yapısı Kullanımı Zorunlu mu ? Hayır

İşletmede Hesap Kod Yapısı ?

Muhasebe Fişinde Hesap çalışma şekli kontrolü ? – Hayır

  1. Mikrokur – Sistem – Muhasebe Parametreleri – “Kasa Hesap Kodları” bölümünden; Muhasebe Fiş tipi olarak Tahsil yada Tediye seçilmesi durumunda otomatik olarak çalışacak Kasa yada Kasaların Muhasebe kodları tanımlanmalıdır
  2. MikBüro’ dan KDV Oranlarının Tanıtılması: Muhasebe Fişinde KDV oranlarının otomatik olarak kullanılmasını sağlamak için KDV Oranlarının tanıtılması gerekmektedir. Bunun için Muhasebe – Yıllık Bildirim ve Beyannameler – KDV Modülü – “Vergi Hesap Kodları” programı çalıştırılmalıdır. Burada –

Matrahın Oranlara göre Dağılımı alanına Hesaplanan KDV Hesap Kodları ve Oranları tanıtılmalıdır. (Yani 391 nolu hesaplar tanımlanacaktır.) İlave ve iadeler

İlave ve İadeler alanına İndirilecek KDV ve Devreden KDV kodları girilmelidir. (190 – 191 ler )

Kredi Kartı ile satış yapan firmalarda en son bölümdeki en alt kısma Kredi kartlarını izlediğimiz hesabın kodu girilmelidir.

  1. Bu tanımlamalardan sonra Muhasebe Fişine girilerek kayıtlar yapılabilir. KDV içeren kayıtlar kullanıldığında (Örneğin 600 yada 153 ) tutarı yazdıktan sonra Shift+F1 kullanarak KDV yi yazdığımız rakamın içinden ayrılmasını sağlayabilir Shift+F2 tuşlarını kullanarak KDV yi yazdığımız tutara ilave edebiliriz.

Muhasebe Fişlerinde Kullanılabilecek Kısayol Tuşları

Alt + S : Girilen evrakı saklamak için kullanılır.

Alt + E : Yeni ve boş bir evrak girmek için kullanılır.

Alt + L : Kayıtlı bir evrakı tamamen silmek için kullanılır. (Satır silmek için Alt+Q kullanılmalıdır.)

Alt + Z : Kayıtlı bilgileri geçici bir hafızaya kaydeder. Genellikle fiş kopyalamak için kullanılır.

Alt + U : Alt + Z ile kayıt edilmiş olan bilgileri boş fişe taşımak için kullanılır.

Alt + Q : Satır Silme. Hatalı yazılmış satırları siler.

Alt + K : Eğer kendimiz bir fiş dökümü hazırladıysak, bunun yazıcıdan dökülmesini sağlar.

Alt + F : Eğer kendimiz bir fiş dökümü hazırlamak istiyorsak, form dizayn ekranını çağıran tuşlardır

Ctrl + P : Mikro tarafından hazırlanmış olan standart Muhasebe Fişinin dökümünü sağlar

Ctrl + T : Daha önceden kaydedilmiş olan Muhasebe Fişlerinin tarihlerinin değiştirilmesini sağlar.

Ctrl + Y : Muhasebe Fişinde kullanılabilecek Kısayol tuşlarını gösteren yardım ekranını görüntüler

F10 : Özellikle Hesap Kodunda kullanılır. Açılmış olan Hesap Kodlarını Koda göre listeler.

F9 : Özellikle Hesap Kodunda kullanılır. Açılmış olan Hesap Kodlarını İsme göre listeler.

F4 : Üst satırı kopyalamak için kullanılır. (Özellikle Açıklama alanlarında kullanılmaktadır.)

F3 : Bakiye Eşitleme. Borç ve Alacak sütunları arasındaki Bakiye farkını otomatik olarak hesaplar.

F1 : Kitap yardımını görüntüler.

Shift + F1 : Tutar üzerinde iken kullanıldığında Tutardan KDV Ayrılmasını sağlar.

Shift + F2 : Tutar üzerinde iken kullanıldığında Tutara KDV İlave Edilmesini sağlar.

Shift + Insert : Fiş girişlerinde araya satır girmek istediğimizde Satır açar.

Pervasive SQL Hataları

116 Hatası : Ağ ortamında bir hata olmasıdır. Terminal, Ana makineyi görmediğinden bu mesajla karşılaşılır. Network ayarlarının kontrol edilmesi gerekir.

88 Hatası : Database bakımı yapıldığı sırada bir terminalin açık olması durumunda karşılaşılan hata mesajıdır. Ana makina dışındaki tüm terminaller kapatıldıktan sonra bakım işlemi yapılmalıdır.

161 Hatası : Pervasive lisansının olmaması hatasıdır. Kullanıcıların Pervasive e eklenmesi gerekmektedir. (Başlat –Programlar – Pervasive – Pervasive – Utilites – User Count Administrator )

DLL Hatası : Bilgisayarda Btrv32.dll dosyasında hata mesajı vermesi durumunda pervasive sql kaldırılarak yeniden kurulmalıdır.

Splash Screen : Program ilk çalıştırıldığında tarih kısmından sonra bir pervasive reklamı ekrana gelir. Bu işlem bazı eski makinelerde kilitlenmeye yol açar. Bu ekranı Başlat – Pervasive – Control Center – Client – Debugging bölümünden Splash Screen OFF yapılarak kapatabiliriz

Raporların excel Ortamına Aktarılması

Tüm raporlarda tek bir tuşla raporu Word yada excel programına gönderebilmekteyiz. Ama başlık kısımları excel’ e otomatik olarak atmamaktadır. Bunun için Şekilsel Parametreler kısmına girilerek buradan Başlıkları excel’ e Gönder seçeneği aktif hale getirilmelidir.

Programa Giriş Şifrelerinin Değiştirilmesi

Genel olarak şifreler Supervisor adı verilen Yetkili kullanıcı tarafından verilir ve değiştirilir. Ancak her kullanıcı Supervisor olmadan da kendi şifresini değiştirebilir. Bunun için yapması gereken işlem Programın giriş bölümünde Şifre kısmına geldiğinde burada F4 tuşuna basmaktır. Sistem burada önce eski şifreyi isteyecek, daha sonra 2 kez yeni şifreyi girmenizi isteyecektir. Bu işlemlerden sonra yeni şifreniz ile giriş yapabilirsiniz